Cabinetul de avocat MATEI Victor Gabriel oferă asistență și consultanță juridică la cele mai înalte standarde

Avocat pledant cu o experienta de peste 18 ani în litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, până la gradul de Înaltă Curte de Casație și Justiție.

Avocat specializat în drept civil, în principal în ramurile având ca obiect dreptul de proprietate și dreptul succesoral, vă va oferi întotdeauna soluția legală și viabilă în vederea rezolvării problemelor dvs. juridice și care să se plieze corespunzător pe particularitățile fiecărui caz în parte.

Cabinetul de avocatură își desfășoară activitatea având ca principii de bază profesionalismul,  responsabilitatea, operativitatea, confidențialitatea datelor clienților și oferirea de servicii competente.

Serviciile asigurate de noi includ consultanță juridică oferită atât în limba română, cât și în limbile engleză și franceză, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată sau în fața oricăror instituții ale statului, cu sau fără atribuții jurisdicționale, a altor persoane fizice sau juridice, în special în ramurile juridice specificate mai jos:

DREPT CIVIL

Oferim servicii de consultanță, opinii juridice în domeniul dreptului civil persoanelor fizice și persoanelor juridice;

Oferim servicii de asistare și reprezentare în fața instanțelor judiciare, precum și a tuturor instituțiilor de stat în domeniul dreptului civil, în cauze ce au ca obiect, în principal, dreptul de proprietate

DREPTUL FAMILIEI

Înainte de începerea oricărui demers juridic, este necesară discutarea cu clienții Cabinetului cu privire la toate aspectele juridice relevante pentru fiecare caz în parte, astfel fiindu-vă apărate interesele și vă este protejată viața de familie.

DREPT COMERCIAL

Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale patrimoniale şi personal-nepatrimoniale din sfera activităţii economice, încheiate între persoane se află pe poziţie de egalitate juridică.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Biroul nostru de avocatură este alături de clienții săi, persoane fizice și persoane juridice, în relațiile cu instituțiile statului în problemele legate de emiterea de acte administrative, de efectele acestora, precum și de cele legate de activitățile de control ale acestor instituții.

Evenimente și noutăți:

Plângerea contravențională; termen modificare cerere introdusă pe rolul instanțelor în baza OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Conform Deciziei nr. 16/2023 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cazul formulării unei plângeri contravenționale, reclamantul…

Donația între soți

  În dreptul românesc, donația de bunuri între soți este perfect posibilă și recunoscută ca atare, fiind un…

Donația făcută unui minor

Orice donație făcută unui minor trebuie să răspundă unei nevoi sau trebuie să prezinte un folos neîndoielnic pentru…

Asociațiile de proprietari pot include mai ușor imobilele cu risc seismic în programul de consolidare

Conform prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, modificată și completată prin…