Cabinetul de avocat MATEI Victor Gabriel oferă asistență și consultanță juridică la cele mai înalte standarde

Avocat pledant cu o experienta de peste 18 ani în litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, până la gradul de Înaltă Curte de Casație și Justiție.

Avocat specializat în drept civil, în principal în ramurile având ca obiect dreptul de proprietate și dreptul succesoral, vă va oferi întotdeauna soluția legală și viabilă în vederea rezolvării problemelor dvs. juridice și care să se plieze corespunzător pe particularitățile fiecărui caz în parte.

Cabinetul de avocatură își desfășoară activitatea având ca principii de bază profesionalismul,  responsabilitatea, operativitatea, confidențialitatea datelor clienților și oferirea de servicii competente.

Serviciile asigurate de noi includ consultanță juridică oferită atât în limba română, cât și în limbile engleză și franceză, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată sau în fața oricăror instituții ale statului, cu sau fără atribuții jurisdicționale, a altor persoane fizice sau juridice, în special în ramurile juridice specificate mai jos:

DREPT CIVIL

Oferim servicii de consultanță, opinii juridice în domeniul dreptului civil persoanelor fizice și persoanelor juridice;

Oferim servicii de asistare și reprezentare în fața instanțelor judiciare, precum și a tuturor instituțiilor de stat în domeniul dreptului civil, în cauze ce au ca obiect, în principal, dreptul de proprietate

DREPTUL FAMILIEI

Înainte de începerea oricărui demers juridic, este necesară discutarea cu clienții Cabinetului cu privire la toate aspectele juridice relevante pentru fiecare caz în parte, astfel fiindu-vă apărate interesele și vă este protejată viața de familie.

DREPT COMERCIAL

Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale patrimoniale şi personal-nepatrimoniale din sfera activităţii economice, încheiate între persoane se află pe poziţie de egalitate juridică.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Biroul nostru de avocatură este alături de clienții săi, persoane fizice și persoane juridice, în relațiile cu instituțiile statului în problemele legate de emiterea de acte administrative, de efectele acestora, precum și de cele legate de activitățile de control ale acestor instituții.

Evenimente și noutăți:

La data de 13.05.2023 a intrat în vigoare Legea nr. 114/2023, care modifică Legea nr. 217/2003 prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. Ordinul de protecție

Potrivit prevederilor art. 38 alin 1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, ordinul de…

Dreptul special de moștenire al soțului supraviețuitor asupra mobilierului și obiectelor de uz casnic

Potrivit art. 974 Cod civil, „Când nu vine în concurs cu descendenţii defunctului, soţul supravieţuitor moşteneşte, pe lângă…

Cota succesorală a soțului supraviețuitor

Cota-parte din moștenire recunoscută soțului supraviețuitor se impută cu prioritate asupra moștenirii, iar restul se împarte întreb moștenitorii…

Bigamia și poligamia

Bigamia sau poligamia reprezintă existența a două sau mai multe persoane care pretind drepturi succesorale în calitate de…