Month / noiembrie 2022

  Loading posts...
 • Anularea unui Certificat de moștenitor

  Conform prevederilor art. 1133 alin. (1) Cod civil, ”Certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa…

 • Începutul și sfârșitul capacității de folosință a persoanei fizice

  Începutul capacității de folosință (regulă; excepție)             Conform art. 35 Cod civil, „Capacitatea de folosinţă începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia.” Data nașterii reprezintă data începutului capacității de…

 • Capacitatea de folosință a persoanei fizice

  Conform prevederilor art. 34 Cod civil, „Prin capacitatea de folosinţă se înţelege aptitudinea (generală şi abstractă) a unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii civile.”             Astfel, capacitatea de folosință a…

 • Dreptul de servitute. Naștere, exercitare și stingere

  1. Nașterea dreptului de servitute             În sistemul noului Cod civil, servituțile se pot constitui în temeiul unui act juridic ori prin uzucapiune, rămânând aplicabile dispozițiile de Carte funciară. a. Constituirea servituților…