Parlamentul României a adoptat Legea nr. 140/2022 de modificare a art. 164 din Codul Civil, în privința măsurilor de ocrotire a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

Legea, care privește inclusiv modificarea și completarea unor acte normative aflate în strânsă legătură cu măsurile de ocrotire, a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare începând cu data de 18.08.2022

Având în vedere că prin Decizia nr. 601/2020 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 27 ianuarie 2021, instanţa română de contencios constituţional a constatat neconformitatea dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil care stabileau că persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, urma a fi pusă sub interdicţie judecătorească, cu prevederile constituţionale cuprinse şi prin prisma art. 12 din Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 144/2022 care va intra în vigoare începând cu data de 18.08.2022.

În perioada scursă de la constatarea neconstituționalității art. 164 alin. 1 Cod Civil (cu consecința abrogării textului din dreptul intern) și până în prezent, vidul de reglementare s-a resimțit puternic în rândul persoanelor cu dizabilități fizice și incapacități mentale și, în special, al aparținătorilor care nu aveau abilitarea legală să îi interneze pe cei lipsiți de ocrotire într-un spital, într-un sanatoriu, într-un centru de îngrijire a persoanelor vârstnice sau nu puteau să îi apere pe incapabili de propriile decizii păguboase luate sub influența unor persoane rău intenționate.

Conform Legii nr. 144/2022, în privința persoanei care poate fi desemnată în calitate de tutore, legea are în vedere, cu prioritate, persoane apropiate precum soţul, părintele, o rudă sau un afin, un prieten sau o persoană care locuieşte cu cel ocrotit, dacă aceasta din urmă are legături strânse şi stabile cu ocrotitul, în stare să îndeplinească această sarcină, ţinând seama, după caz, de legăturile de afecţiune, de relaţiile personale, de condiţiile materiale, de garanţiile morale pe care le prezintă cel chemat să fie numit tutore, precum şi de apropierea domiciliilor sau reşedinţelor.

Conform prevederilor art. 170 alin. (4) din lege, ”La numirea tutorelui, instanţa ia în considerare preferinţele exprimate de cel ocrotit, relaţiile sale obişnuite, interesul manifestat cu privire la persoana sa, dar şi eventualele recomandări formulate de persoanele apropiate acestuia, precum și lipsa intereselor contrare cu persoana ocrotită.

Prin hotărârea prin care a fost luată măsura de ocrotire, instanța de tutelă numește persoana care va exercita funcția de tutore de la data rămânerii definitive a hotărârii, precum și durata măsurii care nu poate depăși o perioadă de 5 ani. Cu toate acestea, în cazul în care deteriorarea facultăţilor mintale ale persoanei ocrotite este permanentă, instanţa poate dispune prelungirea măsurii tutelei speciale pentru o durată mai mare, care nu poate să depăşească 15 ani.

Prin hotărârea prin care a fost instituită tutela specială, instanţa stabilește, în funcţie de gradul de autonomie al persoanei ocrotite şi de nevoile sale specifice, categoriile de acte pentru care este necesară reprezentarea ei. Instanţa poate dispune ca măsura de ocrotire să privească chiar şi numai o categorie de acte. De asemenea, instanţa poate dispune ca măsura de ocrotire să se refere numai la persoana celui ocrotit sau numai la bunurile sale.

Dispunerea măsurii de ocrotire nu aduce nicio atingere capacității celui ocrotit de a încheia actele juridice pentru care instanţa a stabilit că nu este necesară încuviințarea ocrotitorului sau, după caz, reprezentarea sa (de ex. acte de conservare sau acte de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută pe loc). La rândul său, tutorele poate încheia anumite acte de dispoziție (de ex. cele care au ca obiect ieșirea unor bunuri de valoare însemnată din patrimoniul celui ocrotit) doar cu autorizarea prealabilă a instanței de tutelă, tocmai pentru a se preveni ca tutela să devină un vehicul legal pentru risipirea averii incapabilului.

Legea autorizează tutorele să reprezinte pe cel ocrotit chiar și la încheierea unor acte cu caracter strict personal, precum căsătoria, divorțul, exercitarea drepturilor părintești, acțiuni privitoare la filiație sau adopția. 

Legea va intra în vigoare începând cu data de 18.08.2022

Share your thoughts