Month / septembrie 2020

    Loading posts...
  • Ocrotirea interzisului judecătoresc

    Ocrotirea interzisului judecătoresc este reglemntată în Codul civil în articolele 164-177. Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi…

  • Tutela minorului

    În sens larg, prin tutela minorului, ca instituţie juridică, se înţelege ansamblul dispoziţiilor legale care reglementează ocrotirea unui minor lipsit de ocrotirea părintească, de către o persoană însărcinată cu funcţia de tutore…