Month / ianuarie 2021

  Loading posts...
 • Garanția pentru vicii ascunse în cazul vânzării

  Conform art. 1672 Cod civil, vânzătorul răspunde față de cumpărător nu numai de liniștita posesiune a lucrului vândut, ci și de viciile ascunse ale acestui lucru, deci de posesiunea utilă a lucrului.…

 • Garanția contra evicțiunii în cazul vânzării

  Termenul de garanție este definit ca: „o obligație în virtutea căreia o persoană sau o instituție răspunde față de altă persoană de ceva; îi dă cuiva siguranța că va avea ceva; răspunde…

 • Vânzarea moștenirii

  Vânzarea moștenirii reprezintă contractul prin care titularul unui drept succesoral înstrăinează cu titlu oneros acest drept altei persoane; înstrăinarea se poate face de către comoștenitor sau de către o altă persoană.            …

 • Cesiunea de creanță

  Cesiunea de creanţă este legal definită de art. 1566 alin. (1) Cod civil, conform căruia ,,cesiunea de creanţă este convenţia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanţă împotriva unui terţ.” Cesiunea…

 • Rezoluțiunea contractului în reglementarea Codului civil

  Rezoluţiunea reprezintă o cauză de desfiinţare a contractului şi o cauză de încetare a contractului. Întrucât nu poate fi asociată decât cu executarea, rezoluţiunea reprezintă o cauză de încetare a contractului asociată…

 • Simulația

  Conform art. 1281 Cod civil, simulaţia reprezintă o operaţiune juridică realizată prin disimularea voinţei reale a părţilor, constând în încheierea şi existenţa simultană, a două înţelegeri sau convenţii: una aparentă sau publică,…

 • Persoanele fizice autorizate (PFA) vor răspunde cu bunurile personale pentru datoriile fiscale ce nu pot fi acoperite din patrimoniul propriu

  Conform Legii nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile individuale și colective vor răspunde și cu bunurile lor personale…