Asociațiile de proprietari nu au voie să le ceară locatarilor copii ale cărților de identitate și/sau ale altor documente pentru cartea de imobil

Conform Regulamentului european privind protecția datelor (GDPR) și a Autorității de Protecția Datelor (ANSPDCP), Asociațiile de proprietari nu ar trebui să ceară copii după diverse documente ale celor care stau în bloc.

În ceea ce privește înscrierea persoanelor în cartea de imobil, art. 94 din Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aceasta se face în baza actului de identitate, iar pentru copiii sub 14 ani, în baza certificatului de naştere. Pentru înscrierea persoanelor în cartea de imobil nu pot fi solicitate fotocopii ale actelor de identitate, certificatelor de stare civilă sau titlurilor de proprietate, normele stabilind că acestea pot fi doar verificate vizual pentru conformitate”.

GDPR-ul impune tuturor celor ce prelucrează date să respecte câteva principii de bază, printre care:

  • datele trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
  • datele prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (reducerea la minimum a datelor).

Cele două principii trebuie avute în vedere și de Asociațiile de proprietari. Astfel că a le solicita celor care locuiesc în bloc anumite copii după documente și diverse informații (profesia, de exemplu, care în mod definitiv poate fi considerată chiar irelevantă într-un atare context) poate fi considerat excesiv pe legislația de protecția datelor.

De asemenea, solicitarea copiilor unui act de identitate înseamnă a prelucra datele din acel document, ceea ce, conform Legii nr. 190/2018, atrage în multe cazuri obligația de a numi un responsabil cu protecția datelor, ori majoritatea Asociaților de proprietari nu vor sau nu își permit acest lucru.

Share your thoughts