Dacă nu se finalizează dezbaterea succesiunii unui defunct în cel mult doi ani de la deces, pe lângă cheltuielile notariale, se plătește și impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale

Succesiunea reprezintă procedura prin care patrimoniul unei persoane decedate este transmis moștenitorilor săi. Succesiunea poate fi făcută atât la notariat, cât și la instanța de judecată.

Moștenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia.

Potrivit prevederilor art. 111 alin. (3) din Codul fiscal, Pentru transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. (1), dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moștenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

În concluzie, în cazul în care succesiunea nu se finalizează în cel mult doi ani de la decesul persoanei a cărei moștenire se împarte, moștenitorii trebuie să plătească, pe lângă costurile notariale, și un impozit de 1% din valoarea bunurilor moștenite.

În cazul în care succesiunea defunctului se dezbate în fața instanței de judecată, taxa de timbru se va calcula conform prevederilor OUG nr. 80/2013.

Share your thoughts