Plângerea contravențională; termen modificare cerere introdusă pe rolul instanțelor în baza OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Conform Deciziei nr. 16/2023 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cazul formulării unei plângeri contravenționale, reclamantul poate să profite de termenul din Codul de procedură civilă (art. 204 alin. (1)) ca să-și modifice cererea sau să propună noi dovezi, până la primul termen la care acesta este legal citat.          

Astfel, a stabilit ÎCCJ că, “În ipoteza formulării unei plângeri contravenţionale, dispoziţiile legale mai sus invocate (art. 31 alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor) nu exclud de la aplicare prevederile art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă”.
Astfel, potrivit art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă, ”Reclamantul poate, atunci când depune o plângere contravențională, să își modifice cererea și să propună noi dovezi numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanța dispune amânarea pricinii și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancțiunea decăderii, va fi depusă cu cel puțin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei”.
Prevederea din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor despre care vorbește decizia ICCJ stabilește că împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Share your thoughts