Asociațiile de proprietari pot include mai ușor imobilele cu risc seismic în programul de consolidare

Conform prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, modificată și completată prin Legea nr. 243/2023 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2023, articolul 20 alineatul (1), litera a)prevede: ”obţinerea hotărârii asociaţiei de proprietari sau a hotărârilor tuturor asociaţiilor de proprietari în cazul clădirilor în care există mai mult de o asociaţie de proprietari, hotărâri luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor; în cazul în care proprietarii nu sunt constituiţi în asociaţii de proprietari, cu acordul scris al jumătate plus unu din numărul acestora, pentru introducerea în program, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii; prevederile art. 10 rămân aplicabile;”

În concluzie, hotărârile asociațiilor de proprietari din clădirile cu risc seismic, prin care aceștia își exprimă acordul privind participarea la programul de consolidare, se pot adopta acum mai ușor, Astfel, în prezent, aceste hotărâri pot fi adoptate cu acordul a doar jumătate plus unu din numărul proprietarilor, nu cu unanimitate, ca înainte.

Astfel, obținerea hotărârii asociației de proprietari sau a hotărârilor tuturor asociațiilor de proprietari, în cazul clădirilor în care există mai mult de o asociație de proprietari, privind introducerea în programul de consolidare a clădirilor cu risc seismic și proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții se poate face acum cu acordul a jumătate plus unu din numărul proprietarilor.

Aceeași regulă se aplică și în cazul în care proprietarii nu sunt constituiți în asociații de proprietari, respectiv introducerea în program și proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la clădirile cu risc seismic se face cu acordul scris al jumătate plus unu din numărul proprietarilor.

În plus, pot beneficia de programul de consolidare a clădirilor cu risc seismic și unitățile de cult ce aparțin cultelor recunoscute.

Potrivit Legii nr. 426/2023, aplicabilă din 6 ianuarie 2024, unitățile de cult trebuie să finalizeze expertizele tehnice în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție până la data de 1 iunie 2026.

Clădirile eligibile a intra în subprogramul privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile multietajate cu destinația principală de locuință sunt cele încadrate, prin raport de expertiză tehnică, în clasa de risc seismic Rs I sau Rs II.

De asemenea, noua lege stabilește interdicția de închiriere a apartamentelor din clădirile cu bulină roșie și reintroduce interdicția de a organiza activități sau evenimente cu mulți participanți în imobilele cu risc seismic.

Share your thoughts