Donația făcută unui minor

Orice donație făcută unui minor trebuie să răspundă unei nevoi sau trebuie să prezinte un folos neîndoielnic pentru acesta, deoarece prin contractul de donație fără sarcini și cu scutire de raport se mărește patrimoniul minorului.

În consecință, nu se poate admite transmiterea unui bun către un minor, dacă acest bun afectează patrimoniul minorului (ca exemplu, nu se poate dona un imobil către un minor, dacă imobilul respectiv este afectat de sarcini: ipotecă, interdicție de vânzare sau de cumpărare, etc)

Conform legislației române, nu se permite unui copil minor să achiziționeze un imobil în mod independent.

De exemplu, dacă o rudă a minorului (părinți, bunici, etc.) dorește să doneze acestuia un imobil aflat în proprietatea sa, contractul de donație nu poate fi semnat direct de către minor, astfel că este nevoie ca un judecător să încuviințeze această tranzacție și să numească o persoană majoră, în calitate de curator special, care să semneze în numele minorului (dacă acesta nu are capacitate de exercițiu – 0-14 ani), sau să îl asiste pe minor la semnarea actului respectiv (dacă are capacitate de exercițiu restrânsă 14-18 ani). Curator poate fi numit orice persoană, dar indicat este ca aceasta să fie o rudă: bunic, unchi, etc.

Astfel, art. 988 alin. (1) Cod civil prevede că: „Cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă nu poate dispune de bunurile sale prin liberalități, cu excepția cazurilor prevăzute de lege,” iar art. 43 alin. (4) Cod civil prevede că: „Actele pe care minorul le poate încheia singur pot fi făcute și de reprezentantul său legal, afară de cazul în care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru.”

Cererea de încuviințare a donației se depune la Judecătoria competentă, conform prevederilor art. 114 Cod procedură civilă, iar prin aceasta se solicită instanței de tutelă încuviințarea primirii donației de către minor și autorizarea numirii unui curator care să reprezinte sau să îl asiste pe acesta în susținerea intereselor sale la semnarea contractului.

Instanța de tutelă va numi un curator special, conform prevederilor art. 150 Cod civil, pentru îndeplinirea oricărui act juridic.

De asemenea, nici minorul şi nici persoana pusă sub interdicţie, nu poate să dispună prin donație personal sau prin reprezentanţii săi legali (părinţi sau tutori), chiar dacă ar avea încuviinţarea acestora. Cadrul legal este reprezentat de art. 988 alin. (1) Cod civil.

În practică, se recunoaşte ca valabil numai darul obişnuit de valoare simbolică făcut de minor, cum ar fi oferirea unui buchet de flori sau a unui cadou la o aniversare etc.

Share your thoughts