Conform Raportului ANAF privind inspecțiile fiscale terminate în anul 2023, o persoană fizică care vindea mașini second hand, a fost obligată să plătească TVA retroactiv pentru o perioadă de peste patru ani.

Din Raportul publicat recent de ANAF cu privire la inspecțiile fiscale terminate în ianuarie 2023, reiese cazul unei persoane fizice care, deși vindea constant mașini second hand, nu achitase TVA-ul aferent tranzacțiilor, după ce depășise plafonul de scutire.

Astfel, persoana respectivă a fost obligată să achite TVA retroactiv pentru perioada iulie 2016 – decembrie 2020.

De asemenea, din raport reiese faptul că persoana fizică a fost verificată pentru perioada fiscală ianuarie 2016 – decembrie 2020. Pentru că, în urma tranzacțiilor, se depășise plafonul de scutire de TVA (care, în acea perioadă, era de 220.000 lei), contribuabilul era obligat să devină plătitor al taxei, ceea ce nu s-a întâmplat.

În raportul menționat se citează: „În perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2020, persoana impozabilă verificată a achiziționat autovehicule second hand în scopul revânzării, desfășurând o activitate economică în scopul obținerii de venituri cu caracter de continuitate, având în vedere numărul, valoarea și repetabilitatea în timp a acestor vânzări, potrivit prevederilor legale.

Organele de inspecție fiscală au constatat că, la sfârșitul lunii mai 2016, contribuabilul verificat a realizat venituri comerciale din vânzarea autovehiculelor rulate în sumă de X lei (sumele din raport sunt anonimizate de ANAF), depășind astfel plafonul de scutire de TVA de 220.000 lei, având obligația ca, în termen de zece zile de la sfârșitul lunii mai 2016, să solicite înregistrarea în scopuri de TVA (…). Contribuabilul verificat nu s-a înregistrat în scopuri de TVA – în conformitate cu prevederile legale, acesta ar fi trebuit să devină persoană fizică impozabilă plătitoare de TVA începând cu 1 iulie 2016”.

În aceste condiții, inspectorii fiscali au calculat TVA-ul ce trebuia plătit pentru perioada iulie 2016 – decembrie 2020 și au emis o decizie de impunere prin care au obligat persoana fizică la achitarea retroactivă a taxei.

„Organele de inspecție fiscală au calculat TVA pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze, dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de TVA, pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2020, iar pentru veniturile obținute începând cu 1 septembrie 2018, contribuabilul avea obligația să aplice TVA la toate livrările de autoturisme second hand efectuate după această dată și să îndeplinească toate obligațiile ce decurg din calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. În concluzie, organele de inspecție fiscală au stabilit că, pentru activitatea desfășurată, persoana fizică X datorează suplimentar suma totală de X lei”, mai scrie în document.

În prezent, plafonul de scutire de TVA este de 300.000 de lei. Cei care îl depășesc sunt obligați, conform Codului fiscal, să devină plătitori de TVA.

Share your thoughts